Tävlingar under SM 2018

 

Tävlingarna är öppna för Greyhounds, Whippet (och eventuellt andra raser) - när inbjudan till SM är klar kommer det att fyllas på med information under respektive dag.

Tävlingar: 

Lördag 21 juli: 
XXXXXXX 

söndag 22 juli: 
XXXXXXX 

tisdag 24 juli: 
XXXXXXX 

onsdag 25 Juli: 
XXXXXX 

fredag 27 juli: 
XXXXXX 

Lördag 28 juli: 
XXXXXX 

 

Medeldistans under SM går över 550 meter. 

(Eventuell spärrklass) 

 

Planerad tävlingsstart under SM är 16.00. Eventuella ändringar kommer att annonseras i SHS grupp på facebook - https://www.facebook.com/groups/237485273028159/ 

 

Anmälan 

 

Tävlingsanmälan görs som vanligt via SHCF:s hemsida - http://www.shcf.se/ 
(Klicka på info aktiva/tävlande/Anmälan tävling/Till webbanmälan. Notera att deadline för anmälan är SÖNDAG 20.00 veckan innan tävlingen!) 

Lottning 

Sker i klubbhuset dagen innan tävling eller efter tävlingsdagens slut (om annat inte anges) Tidpunkt anges senare - alla är välkomna att delta på plats. Rank läggs ut i mån av tid på hemsida + i SHS facebook-grupp. 

Betalning för tävlande hund 

Görs till BG 351-9253 senast torsdag före tävlingsdagen (undvik kontanter i möjligaste mån). 
Glöm inte ange hundens namn samt gärna datum för tävling. Vid fler startande hundar kan man bara ange sitt namn för att få plats i meddelanderutan i stället för alla hundars namn. 

Inställelse i depå inför tävling under SM 

Första start går 16.00, se till att vara på plats i depån senast 14.00. Eventuella avvikelser meddelas på startsidan + i SHS Facebook-grupp. 

Depåområde 

Under SM utökas depåområdet till hela det instängslade banområdet för att få plats.
Depåområdet omfattar normalt själva depån samt asfaltsytan bakom veterinärboden (där man kör in) fram till den stora byggnaden bakom veterinärboden.  

Utbetalning av prispengar

För att underlätta hanteringen av prispengar får tävlande på Åkers Kanal GP eventuella prispengar utbetalda på föranmält bankkonto. Prispengar betalas ut den 15:e månaden efter vinsten. Detta gäller även personer som inte är medlemmar i SHS.

Maila/anmäl bank, konto-nr och namn till: Ann-Catrin Holmkvist