Ägare/tränare
Alla hundägare som vill tävla med sin hund måste genomgå tränarutbildning för B-tränarlicens. Detta är ett system som kom till när totospelet infördes i Sverige – allt för hundarnas bästa. Som tränare förbinder du dig bland annat att ta väl hand om din hund upp till 10 års ålder. Detta för att vi inte ska få samma situation som i en del andra länder där många hundar avlivas enbart för att de inte springer in tillräckligt med pengar.


Tränarutbildning
Du måste ha/skaffa dig en mentor – en van hundkappare som hjälper dig med hur det går till banan, vad man behöver tänka på, som kan svara på frågor som uppstår och man behöver vara medlem i en klubb. När din mentor anser att du är "klar" ska det meddelas till styrelsen som i sin tur meddelar SHCF.

Sen ansöker man om tränarlicens, gå in på SHCF:s hemsida, klicka på "info aktiva" / "blankett / dok arkiv" / "Blanketter" och välj ANSOKANTRANARLICENS.pdf. Om hunden inte redan är registrerad i SHCF, ladda ner (på samma ställe som ovan) ÄgarregMfl12-2.pdf och fyll i alla uppgifter. Den/de skickas ifylld via mail till SHCF på RegSHCF@gmail.com (skannad, som bifogad fil). 
Tänk på att det kan ta upp till 2 veckor innan det finns noterat överallt och du kan sätta igång och tävla hund!


Har du frågor om medlemskap i SHS, skicka ett mail till styrelse@hundkappstockholm.se


Tränarutbildningen kostar inget, och tävlingslicens för hund betalas inbakad i startavgiften när man tävlar (25kr/lopp). Du måste även vara medlem i Svenska kennelklubben (SKK) för att få  tävla din hund (kollas på banorna emellanåt, dvs ha med ditt medlemsbevis/nummer).

Hunden

För att få springa efter den fasta harmaskinen måste hunden vara 12 månader och för att få påbörja licenstagningen måste den vara 15 månader. Man brukar börja träna korta släpp rakt fram efter släphare med unghundar från cirka 6 månaders ålder för att få upp hundens entusiasm. De lär sig också väldigt snabb att kappbanan är en rolig plats där man får jaga en låtsashare. De vänjer sig också vid de ljud som förekommer på banan redan innan det är dags att starta efter harmaskinen. När hunden springer bra efter släpharen kan man börja släppa den genom startboxen med främre grinden öppen. På så sätt vänjer de sig redan tidigt vid att gå in i detta trånga utrymme, som bara är cirka 30 centimeter brett.

Vid 12 månaders ålder får man börja träna med harmaskinen, och det vanligaste är att man släpper hunden utanför boxarna. Första gången brukar man prova bara en långsida plus en kurva för att se hur unghunden beter sig. Om allt fungerar bra och hunden klarar att ta kurvan bra så kan man prova att köra ett helt varv.

Nu följer en träningsperiod där unghunden springer själv efter harmaskinen – först med handsläpp, sedan genom öppen box och så småningom med stängd box. Det är viktigt att inte ha för bråttom med att släppa unghunden tillsammans med andra hundar. Man vill att hunden ska vara riktigt löpsäker – det vill säga vara fokuserad på att jaga haren, samt ha bra kurvteknik innan man provar med några äldre dokumenterat löpsäkra hundar. Om allt fungerar som det ska även tillsammans med andra hundar har man äntligen kommit till de efterlängtade momentet – licenstagning.

Tävlings-/Id-boken
Kontakta någon av SHS registratorer (se kontaktsidan) som är ansvariga för utfärdandet av tävlingsböckerna i god tid innan du planerar för första tävlingen. Registreringsbeviset måste du ha med dig då en del av uppgifterna där förs in i boken, hundens identitet fastställs, viss mätning sker bland annat mankhöjd och svanslängd, sedan ritas hundens färg och kännetecken in i boken av registratorn. Detta är mycket noggrant och till och med färgen på varenda klo ritas in. Allt för att minimera risken för fusk - innan lopp kontrolleras att rätt hund verkligen kommer till start.

Sololopp
Hunden måste ha fyllt 15 månader och ha en tävlingsbok. Hunden springer ensam och det som bedöms är att den klarar att starta ur box, jagar haren entusiastiskt och klarar kurvorna.

Provlopp
Efter godkänt sololopp kan man fortsätta träna/öva. Därefter krävs ett licenslopp med den "nya" hunden som ska ta licens placerad i någon av mittboxarna och minst 2 "stödhundar", det vill säga hundar som redan har licens, startar i boxar innanför och utanför. 

För att få ett godkänt licenslopp krävs att hunden passerar eller passeras av minst en av de övriga hundarna. Detta för att man ska kunna bedöma att hunden springer rent och inte försöker bråka med de övriga hundarna. Hundarna kan stöta ihop/knuffas lite om positioner under loppet, men får inte anfalla och hindra andra hundar.

Du måste anmäla till din klubb att hunden ska göra sina licenslopp och tävlingsboken ska lämnas in när du kommer till banan. Sedan sker vägning och id-kontroll precis som vid tävlingsloppen.

Ofta sker licenstagningsloppen på tävlingsdagar, före eller efter ordinarie tävlingar då det finns domare på plats. Om det finns domare på plats även under träning kan licenslopp även köras då.

Kolla med din klubb och anmäl i god tid innan! Hunden ska bära munkorg och nummertäcke under sina licenslopp. När licensloppet är godkänt har din hund fått sin tävlingslicens och har rätt att tävla i officiella kapptävlingar.